Aanpak

Wij doen aan user experience design en gaan daarin verder dan gebruiksvriendelijkheid en styling.

OntwerpprojectOntwerpproject

In de basis ziet ons ontwerptraject er zo uit:

  • Analyse
  • Globaal ontwerp
  • Interactieontwerp
  • Visual design
  • Prototyping

Soms netjes achter elkaar, maar meestal maken we gebruik van een multidisciplinair team, waarvan de leden naast elkaar werken en elkaar versterken. Elk project is echter weer anders en daarmee ook de gekozen aanpak. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de uitdaging, de klant, de klantorganisatie, beschikbare tijd, andere stakeholders, enzovoort.

Agile en Sprint NulAgile en Sprint Nul

Steeds meer projecten worden op een ‘agile’ manier aangepakt. Dat betekent in de meeste gevallen dat een project in korte sprints van 2 of 3 weken iteratief en incrementeel tot een eindproduct komt.

Onze ontwerpwerkzaamheden passen daar prima in. Onze ervaring leert echter dat het niet voldoende is om een ontwerper in een sprint te parachuteren en op het beste te hopen. Een product heeft een stevig fundament nodig, waarin de grote lijnen al zijn uitgedacht voordat de ontwikkelaars aan de slag gaan. Dit realiseren wij met een goede ‘Sprint Nul’.

Daarmee zorgen de ontwerpers ervoor dat de product owner (en diens achterban) een duidelijk en gedragen beeld heeft van de grote lijnen van het product. Bijkomend voordeel is dat de ontwikkelaars de omtrek kunnen zien van de eindoplossing, wat veel onzekerheid wegneemt.

Na de ‘Sprint Nul’ ontwerpen wij alle detailschermen in de opvolgende sprints. Daarbij lopen de ontwerpers steeds 1 sprint voor op de ontwikkelaars. Die ontwikkelaars beginnen dus elke sprint met een duidelijk beeld van wat zij moeten bouwen.

Design SprintDesign Sprint

De design sprint is een door Google Ventures ontwikkelde brainstormmethode. Deze levert in vijf dagen een uitgewerkt en getest prototype op. Ideaal om in korte tijd en voor weinig geld nieuwe business ideeën te testen. Daarnaast ook een mooie manier om de mensen van Stroomt te leren kennen.

5 - 3 - 15 – 3 – 1

5 – 3 – 1 is een manier om in relatief korte tijd meerdere oplossingsrichtingen te onderzoeken. In dit proces werken wij eerst 5, dan 3 en tenslotte 1 ontwerp uit.

Deze methode is vooral goed toe te passen als er meerdere oplossingen zijn voor de grote uitdagingen in het ontwerp. Daarnaast is 5 – 3 – 1 bijzonder nuttig als middel om meerdere stakeholders met verschillende inzichten bij elkaar te brengen.

1 - 10 - 1001 – 10 – 100

1 – 10 – 100 is een manier om snel helderheid te krijgen over eisen en wensen door ze meteen (op dag 1) om te zetten naar een ontwerp. Requirements by Design noemen we deze methode ook wel.

De stakeholders stellen eisen en wensen bij aan de hand van het ontwerp, met als resultaat een tweede versie. Daarin wordt ook de input van echte gebruikers meegenomen.

Je zet het in als eisen en wensen nog onvoldoende zijn uitgewerkt, bijvoorbeeld omdat de effecten ervan moeilijk zijn in te schatten. Of wanneer je snel een beeld wilt krijgen van de uiteindelijke oplossing, zodat je met minimaal risico kan beslissen over een GO of NO GO.