Diensten

Wij doen aan user experience design en gaan daarin verder dan gebruiksvriendelijkheid en styling.

Interaction en Visual design

Gebruiksvriendelijkheid en usability zijn de kenmerken die voortkomen uit interaction design. Functionele vormgeving en esthetiek zijn de kernpunten van visual design. Beide vormen zijn terug te vinden in de kern van Stroomt.

Dit kan pas concreet worden als er een duidelijk concept is bedacht. Daar beginnen de meeste van onze ontwerptrajecten mee.

User researchUser research

Stroomt doet aan user centered design. We vinden het dus van wezenlijk belang om eindgebruikers te betrekken bij het tot stand komen van een product. Dit kan alleen maar door user research te doen.

De meest effectieve manier om de input van gebruikers helder te krijgen is door onderzoek te doen binnen de context van het gebruik. Dit soort onderzoek kan antropologische vormen aannemen, omdat de meeste producten die wij ontwerpen effect hebben op het gedrag van mensen.

User input kan daarnaast natuurlijk ook worden verkregen door de meer klassieke manieren van informatievergaring, zoals interviews, focusgroepen en enquetes.

Tijdens een ontwerptraject passen wij ook graag gebruikerstesten (oftewel usability testen) toe om het eindontwerp zo goed mogelijk op de behoeften van de gebruiker aan te sluiten.

PrototypingPrototyping

Een ontwerptraject kan worden afgerond met de schermontwerpen, maar door het belang van interactie en gedrag adviseren we een ontwerp om te zetten in een prototype. Met een prototype kunnen stakeholders en gebruikers ”spelen” met het ontworpen product om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de presentatie en werking van het eindresultaat. Met een prototype is het ook veel makkelijker ontwikkelaars te instrueren.

Service designService design

Service design is een set aan methoden die is gericht op de interacties van een gebruiker met de organisatie waar hij een product of dienst van afneemt. Dat kan een commercieel product zijn of een (overheids)dienst.

In de ideale situatie beleeft de gebruiker in elke stap van zijn zogenoemde ‘customer journey’ een consistente ervaring. Die ervaring ontstaat niet uit het niets en wil je bedenken en uitvoeren voor alle kanalen waar de gebruiker mee in aanraking komt. Dit kan een website of app zijn, maar ook een servicedesk of social media.

Het is van belang om de kanalen en kanaalovergangen goed te ontwerpen, maar als de achterliggende processen en systemen dat niet toelaten, valt de ervaring alsnog in het water. De aansluiting van het geheel is daarmee een voorwaarde voor het succes.